Báo Giá

 • TRỌN GÓI  DÃ NGOẠI  ( MIỄN PHÍ XE ĐƯA ĐÓN )
 •  KHUYẾN MẠI MÙA CƯỚI 2018
 •  
 • TRỌN GÓI  CHỤP PHIM TRƯỜNG PHỔ YÊN (AROMA)
 • 6. 900.000đ GIẢM 400K CÒN  6 .500.000đ 
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà 
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 •  
 • TRỌN GÓI  CHỤP ( ĐẠI LẢI ) KHU VỰC QUANH HỒ
 • 7. 500.000đ GIẢM 1 TRIỆU CÒN  6 .500.000đ 
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà 
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 •  

 

 • GÓI  CHỤP BÃI ĐÁ SÔNG HỒNG  
 •  7. 300.000đ GIẢM 300K CÒN  7.000.000đ 
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’


  • GÓI  CHỤP THẢO NGUYÊN HOA ( LONG BIÊN) 
  •  7.600.000đ GIẢM 400K CÒN  7 .200.000đ 
  • Dịch Vụ Bao Gồm :
  • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
  • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
  • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
  • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
  • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
  • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
  • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
  • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
  • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
  • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
  •  1 lần trang điểm tại nhà
  • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
  •  
 •   
 •    
 • GÓI CHỤP TAM ĐẢO 
 • ( KẾT HỢP DU LỊCH )  8.300.000đ . GIẢM 400K CÒN 7.900.000đ  
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 • ————————————————————————————–

 • TRỌN GÓI CHỤP PHIM TRƯỜNG MIỀN ĐÔNG NƯỚC ANH  (Smiley ville ) 
  • 7. 900.000đ GIẢM 1 TRIỆU CÒN  6.900.000đ 
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’

 • ___________________________________________________________________
 • TRỌN GÓI CHỤP PHIM TRƯỜNG  Santorini  (Công Viên Yên Sở ) 
 • 7.700.000đ GIẢM 800K CÒN  6.900.000đ
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’

 • TRỌN GÓI CHỤP ĐẠI LẢI KHU NGHỈ DƯỠNG  CAO CẤP ( Resort )  
 •  8. 500.000đ GIẢM CÒN 6.800.000đ
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 • TRỌN GÓI CHỤP TẠI SAPA KẾT HỢP DU LỊCH , 14.600.000đ  GIẢM CÒN 12 .900.000đ
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 • TRỌN GÓI CHỤP TẠI  HẠ LONG KẾT HỢP DU LỊCH , 18.900.000đ GIẢM 3 TRIỆU CÒN 15 .900.000đ
 • Dịch Vụ Bao Gồm :
 • 01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 30 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
 • hoặc chuyển sang bộ khung treo tường (15 KHUNG) , phong cách hàn quốc 
 • 02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
 • 02 đĩa ảnh động full HD  1080p
 • 1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
 • Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
 • 01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn )
 • Coppy toàn bộ file đã chỉnh sửa và file gốc
 • Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp tùy theo số lượng 
 • Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY
 • 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
 •  1 lần trang điểm tại nhà
 • Khách hàng thanh toán vé vào cửa ăn uống nhanh, cho cả EKIP’
 •  
  •  CÁC GÓI ALBUM SIÊU TIẾT KIỆM
  •             CHỤP TẠI STUDIO
  • GÓI  3.200.000 . KM   ( chỉ còn 2.900.000VNĐ )
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •     02 ảnh Phóng 50×75 LAMI gỗ
  •     01 album (20×20 ) 20 trang ( bìa da )
  •      hoặc chuyển sang bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc ( 8 khung )
  •      2 đĩa ảnh động Full HD 720p
  •      1 ảnh để bàn   
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Ngày Chụp , Váy cưới chụp : 2 váy + trang diểm + làm tóc
  •      chú rể 2 vest tùy chọn  
  •   
  • ————————————————————————————————-
  •  
  •      GÓI  4.500.000 . KM   ( chỉ còn 3.900.000VNĐ )
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •     02 ảnh Phóng 60×90 LAMI gỗ Cạnh Trắng
  •     01 album (25×25 ) 30 trang ( bìa da )
  •      hoặc chuyển sang bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc (10 khung)
  •     02 đĩa ảnh động Full HD 720p
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp 
  •     Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY 
  •     1 ảnh để bàn phấn 
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Ngày Chụp , Váy cưới chụp : 3 váy + trang diểm + làm tóc
  •     chú rể 2 vest tùy chọn  
  •  
  • ————————————————————————————————-
  •  
  •      GÓI 5.600.000đ . KM  chỉ còn ( 4.900.000VNĐ ) 
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •     02 ảnh Phóng 60×90 LAMI gỗ Cạnh trắng
  •     01 Album 25×25 (20 trang)  bìa Da ( Tặng túi da cao cấp đựng album  )
  •     hoặc chuyển sang bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc ( 11 khung ) 
  •     02 đĩa ảnh động full  HD 720p hình ành sắc nét
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Váy cưới chụp : 2 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc
  •     Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp +
  •  caravat tùy theo số lượng   .Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY 
  •           TẶNG 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện
  •      TẶNG 1 lần trang điểm cưới tại nhà
  • 1 ảnh để bàn   
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Ngày Chụp , Váy cưới chụp : 2 váy + trang diểm + làm tóc
  • chú rể 2 vest tùy chọn  
  •                                   GÓI CHỤP VIP’
  • Dã ngoại cảnh , theo yêu cầu , tặng cước xe đưa đón .
  •  
  • GÓI VÍP 1 / 7.900.000 . KM  ( chỉ còn 6.900.000VNĐ )
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •    01 Album 20×30 hoặc ( 25×25 ) 20 trang (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
  •     hoặc chuyển sang bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc ( 15 khung ) 
  •     02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
  •     02 đĩa ảnh động full HD 720p hình ảnh sắc nét
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     Váy cưới chụp : 3 váy + 1 áo dài + trang diểm + làm tóc  
  •     01 ảnh để bàn 20×30  (tráng gương để bàn ) có chân  
  •     Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp + caravat tùy theo số lượng  .Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY 
  •       TẶNG 1 lần Trang điểm ăn hỏi tại ảnh viện 
  •      TẶNG 1 lần trang điểm tại nhà
  • tặng cước xe đưa đón  
  •     Quý khách vui lòng thanh toán , vé vào cổng , ăn uống , dịch vụ phát sinh khác nếu có ..
  •  
  • ————————————————————————————————-
  •  
  •      GÓI VÍP 2 / 8.500.000 . KM chỉ còn ( 7.900.000VNĐ )  
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •     01 Album 30×30 hoặc ( 30×30) 20 trang . (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
  •     1 bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc ( 15 khung ) 
  •     02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( Hàn quốc )
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     01 đĩa ảnh động full HD 720p hình ảnh sắc nét
  •     Váy cưới chụp : 3 váy cưới + 1 áo dài + trang điểm + làm tóc 
  •     01 ảnh để bàn 20×30    (tráng gương ) có chân
  •     Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp , caravat tùy theo số lượng  .Cho mượn TỪ 5 ĐẾN      7NGÀY 
  •     TẶNG 1 bó hoa lan ngày cưới  
  •      TẶNG 1 lần Trang điểm tại ảnh viện
  •      TẶNG 1 lần trang điểm tại nhà 
  • tặng cước xe đưa đón 
  •  
  •     Quý khách vui lòng thanh toán , , vé vào cổng , ăn uống , dịch vụ phát sinh khác nếu có ..
  •  
  • —————————————————————————————————————————-
  •  
  •      GÓI VÍP 3 / 10.500.000 . KM chỉ còn ( 8.900.000VNĐ )  
  •     Dịch Vụ Bao Gồm :
  •    01 Album (30×30 ) 30 trang . (Tặng thêm bìa Kính ) Tặng túi da cao cấp đựng album
  •     1 bộ khung treo tường , phong cách hàn quốc ( 20 khung ) 
  •     02 ảnh Phóng 60×90 (công nghệ tráng gương) cao cấp  ( thêm khung trang trí )
  •     1 váy cưới tùy chọn trong ngày cưới
  •     01 đĩa ảnh động full HD 720p hình ảnh sắc nét
  •     Váy cưới chụp : 3 váy cưới + 1 áo dài + trang điểm + làm tóc 
  •     01 ảnh để bàn 20×30    (tráng gương ) có chân
  •     Miễn Phí áo dài cô dâu + áo dài đỡ tráp , caravat tùy theo số lượng  .Cho mượn TỪ 5 ĐẾN 7 NGÀY 
  •     TẶNG 1 bó hoa lan ngày cưới  
  •      TẶNG 1 lần Trang điểm tại ảnh viện
  •      TẶNG 1 lần trang điểm tại nhà 
  • tặng cước xe đưa đón 
  •     Quý khách vui lòng thanh toán , vé vào cổng , ăn uống , dịch vụ phát sinh khác nếu có ..
  • _______________________________________________________________
         CÁC GÓI TRÊN QUÝ KHÁCH CHỤP TẠI STUDIO ,
       NẾU DÃ NGOẠI QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THANH TOÁN VÉ VÀO CỬA , ĂN NGHỈ .V..V.